Školící a poradenská činnost

Pro firmy, obce, úřady a organizace zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), koordinátora BOZP a požární ochrany (PO):

BOZP

 • identifikace nebezpečí, posuzování rizik a určení způsobu řízení a hodnocení pracovních rizik
 • hygiena práce a kategorizace prací
 • provádění pravidelné kontrolní činnosti
 • zpracování komplexní dokumentace BOZP (organizační směrnice, místní provozní bezpečnostní předpisy, technologické postupy, pracovní postupy dle individuálních potřeb zákazníka)
 • komplexní audity/prověrky, tematické a dílčí kontroly stavu BOZP a technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí
 • roční prověrka BOZP
 • šetření a součinnost při vyšetřování pracovní úrazovosti
 • poradenská a konzultační činnost v BOZP
 • vstupní a opakovaná školení BOZP
 • odborná školení pro práce a obsluhu technických zařízení
 • zastupování/účast při kontrolách státního dozoru – OIP

Koordinátor BOZP na staveništi: zajišťujeme komplexní služby Koordinátor BOZP dle zákonač.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.

a) Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby

 • plán BOZP - jeho zpracování
 • předání zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahující se ke stavbě, informace o rizicích a další podklady nutné pro zajištění BOZP a podmínek výkonu práce
 • kontrola projektové dokumentace - navrhované stavební a technologické postupy
 • součinnost při zpracování oznámení pro OIP

b) Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby

 • koordinace jednotlivých zhotovitelů z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • účast na kontrolních dnech BOZP stavby a řešení problematiky BOZP se všemi účastníky realizace
 • plán BOZP - aktualizace a kontrola dodržování plánu
 • pravidelná inspekce dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zajištění fotodokumentace jednotlivých zjištění a nedostatků

PO

 • provádění pravidelné kontrolní činnosti
 • zpracování požárně bezpečnostního řešení k projektům staveb,
 • zpracování komplexní dokumentace požární ochrany (pož.poplachové směrnice, požární řády, evakuační plány, operativní karty dle prováděné činnosti zákazníka)
 • poradenská a konzultační činnost v PO
 • vstupní a opakovaná školení PO
 • zastupování/účast při kontrolách státního požárního dozoru – HZS
 • požární asistence

Školení

 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o BOZP
 • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 • odborná příprava preventistů PO

Odborná školení

 • školení řidičů – referenti
 • školení pro práce ve výškách
 • školení obsluh řetězových motorových pil
 • školení obsluh křovinořezů a sekaček
 • školení obsluh vysokozdvižných vozíků

Uvedené služby poskytujeme na základě jednorázových objednávek, nebo smluvního vztahu o vzájemné spolupráci pro komplexní zajištění BOZP a PO.


Víte že...

Nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Pokud potřebujete revize hasicích přístrojů a hydrantů? Obraťte se na nás.

Poradíme Vám

POHASERVIS s.r.o.
Karlovo náměstí 520
588 13 POLNÁ

Prodejna a e-shop:                                                                                                                                   Tel.:   567 222 113                                                                                                                                   Mob.: 723 004 737                                                                                                                             Email:

BOZP, PO, revize:                                                                                                                             Mob.: 777 150 910                                                                                                                       Email:  


© 2019, POHASERVIS s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na Profesionální CMS | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑