Požární ochrana

Kontrola hasicích přístrojů

Kontrola hydrantových systémů, suchovodů

Kontrola požárních bezpečnostních zařízení HILTI

Kontrola požárních bezpečnostních zařízení PROMAT

Kontrola protipožárních dveří, ucpávek, nouzových osvětlení

Revize technických zařízení

Zajistíme:

Odborné prohlídky a revize plynových kotelen

Revize a kontroly plynových zařízení

Revize a prohlídky tlakových nádob

Revize elektrických rozvodů a hromosvodů

Revize elektrických spotřebičů a nářadí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kontrola regálů

Kontrola žebříků